EG INVEST Logo

O nás

EG invest s.r.o. je poradenská společnost se zaměřením na přípravu projektů souvisejících s ochranou životního prostředí, rozvojem energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podporou zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin a také rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace a to s důrazem na vhodné způsoby financování, případně dotační management a další činnosti související s přípravou a realizací projektu.

Představení společnosti

EG invest s.r.o. je poradenská společnost, která poskytuje konzultační služby pro soukromý i veřejný sektor v oblasti dotačního managementu v oblasti evropských a českých dotačních titulů a programů. V současnosti se soustředíme zejména na dotační management programu Úspory energie OP PIK zpravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Dotační management

Poradenské služby dotačního managementu - provedeme žadatele o podporu kompletní cestou k získání podpory na realizaci záměru – od výběru vhodného dotačního titulu až po konečnou fázi, tedy samotné financování projektu. Seznámíme žadatele s vhodným typem dotačního titulu a zhodnotíme jednotlivé varianty – následně zpracujeme pro žadatele studii proveditelnosti a vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci pro podání kompletní žádosti o podporu a zajistíme následnou administraci žádostí až k úspěšnému ukončení realizace řešených projektů.

Dále ve spolupráci s partnery zajistíme výkon zadavatelských činností veřejných zakázek, které bude odpovídat pravidlům pro výběr dodavatelů v uvedených programech.

V rámci se specializujeme na programy:

OPPIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

O kvalitě naší práce jsou společně realizované projekty našich klientů. V rámci více jak 70 úspěšně administrovaných projektů jsme pomohli celé řadě našich zákazníků s projekty v investiční hodnotě přesahující 1,1 miliardy korun.

OPŽP – Operační program životní prostředí

V OPŽP jsme úspěšně zpracovali, nebo se podíleli na celkem 62 projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 – ochrana ovzduší, které byly ze strany SFŽP ČR akceptovány a následně úspěšně zrealizovány v celkové investiční hodnotě přesahující 290 mil Kč.

Vstup pro členy

Aktuality

08.12.2020

Byla vyhlášena Výzva VI programu podpory Úspory energie s EPC. Alokace je ve výši 500 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Termín ukončení přijmu žádostí byl stanoven na 30.9.2021.

24.11.2020

Byla vyhlášena VI. výzva programu "Úspory energie" se sníženou alokací ve výši 1. mld Kč. Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.Příjem žádosti bude ukončen k 30.4.2021.

24.11.2020

K 24.11.2020 je plánováno vyhlášení výzvy OPPIK – Úspory energie VI. Celková alokace výzvy bude 2 miliardy korun. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30.6.2021.

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: