EG INVEST Logo

Reference

OPPIK

O kvalitě naší práce jsou společně realizované projekty našich klientů. V rámci více jak 70 úspěšně administrovaných projektů v programech Úspory energie, Potenciál a Inovace jsme pomohli našim zákazníkům s projekty v investiční hodnotě přesahující 1,1 miliardy korun.

To umožnilo našim zákazníkům pořídit nejmodernější techniku nebo technologii a také rekonstruovat řadu průmyslových objektů a budov a tak významně uspořit náklady na energie.

Příklady realizovaných projektů:

Stavební projekty:

Rok realizace: 2016

Investor: Lázně Hotel Vráž s.r.o.

Celková investice: 12,8 mil. Kč

Popis projektu:  Realizace energetických úspor pavilónu a rekonstrukce areálové kotelny.

 

Rok realizace: 2016

Investor: JV areal s.r.o.

Celková investice: 17,6 mil. Kč

Popis projektu: Zlepšení celkových tepelně-technických vlastností v průmyslovém areálu.

 

Rok realizace: 2017 - 2018

Investor: TPL Czech s.r.o.

Celková investice: 26 mil. Kč

Popis projektu: Zateplení skladovacích hal - TPL Czech s.r.o., areál Hořovice

 

Technologické projekty:

Rok realizace: 2016

Investor: Lom Deštno a.s. – etapa I

Celková investice: 30,3 mil. Kč

Popis projektu: Modernizace technologie procesů – zpracování granodioritu

 

Rok realizace: 2018

Investor: KRONOSPAN CR s.r.o.

Celková investice: 18 mil. Kč

Popis projektu: Dodávka techniky na manipulaci a zpracování dřeva

 

Rok realizace: 2018 - probíhá

Investor: ORPA Papír a.s.

Celková investice: 26 mil. Kč

Popis projektu: Snížení energetické náročnosti technologie areálu ORPA Papír a.s

 

Rok realizace 2018 – 2019

Investor: Berdych Plus s.r.o.

Celková investice: 41 mil. Kč

Popis projektu: Snížení energetické náročnosti zařízení v lomu Děpoltovice

 

OPŽP

V rámci 23. až 26, 38. a 45. výzvy OPŽP se společnost EG invest úspěšně podílela celkem u 54 projektových žádostí na zpracování studií proveditelnosti (studie na zhodnocení snížení objemu reemisí z dopravy) a přípravě projektové žádosti o poskytnutí podpory na projekty, které byly ze strany SFŽP ČR akceptovány a následně úspěšně zrealizovány.

Celkové investice: 260 mil Kč

OPŽP 2014 - 2015

V rámci výzvy 58 a 59 výzvy OPŽP zpracovala společnost EG invest celkem 8 projektových žádostí

Celkové investice: 27,5 mil Kč

 

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: